Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 420
    Nhan đề: Code-switching in communication between Vietnamese staff member :
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Hùng
Nhan đề Code-switching in communication between Vietnamese staff member : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 27tr. ; A4
Tóm tắt Introduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Long
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2(1): 20300116
00000000nam#a2200000ui#4500
00121088
00217
003True
00485073259-4295-4A45-8813-AB0C9BAA8D9F
005202109061559
006
007
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210906160013|ztrannhien
082|a420
100 |aNguyễn Mạnh Hùng
245 |aCode-switching in communication between Vietnamese staff member : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Mạnh Hùng
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a27tr. ; |cA4
520 |aIntroduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
653|aNgôn ngữ Anh
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyễn Thành Long|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2|j(1): 20300116
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300116 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2 420 Khóa luận 1