Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Aish, Fiona
Nhan đề Listening for IELTS / Fiona Aish, Jo Tomlinson,
Thông tin xuất bản Collins, 2011
Mô tả vật lý 160p.
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Listening
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(1): 1200072
00000000nam#a2200000ui#4500
00121342
002110
0044BF03023-C752-4A25-9B90-EBCDA9B6D8CE
005202202211057
008081223s2011 vm| eng
0091 0
020 |a9780008367527
039|a20220221105720|bphamhuong|c20220217091320|dtrannhien|y20220217090703|ztrannhien
082 |a420|bA300L
100 |aAish, Fiona
245 |aListening for IELTS / |cFiona Aish, Jo Tomlinson,
260 |bCollins, |c2011
300 |a160p.
653 |aIELTS
653 |aListening
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(1): 1200072
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/TA36.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200072 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 A300L Sách giáo trình 1