Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Deserve Kokt
Nhan đề Hospitality Management: a practical introduction / Deserve Kokt
Thông tin xuất bản Sun Press, 2018
Mô tả vật lý 27cm
Mô tả vật lý 183tr.
Từ khóa tự do Hospitality
Từ khóa tự do Management:
Từ khóa tự do English
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117523
00000000nam#a2200000ui#4500
00121532
002110
004493EFA18-D16E-4D65-B6EA-385EEFF1B29D
005202203211711
008081223s2018 vm| eng
0091 0
039|y20220321171120|ztrannhien
082 |a420|bD200H
100 |aDeserve Kokt
245 |aHospitality Management: a practical introduction / |cDeserve Kokt
260 |bSun Press, |c2018
300 |c27cm
300|a183tr.
653 |aHospitality
653 |aManagement:
653 |aEnglish
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117523
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117523 Kho đọc số 1 tầng 1 420 D200H Sách giáo trình 1