Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 Đ116TH
    Nhan đề: Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
DDC 398
Tác giả CN Đặng Hoành Loan
Nhan đề Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên
Nhan đề Q.3 Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Dân gian, 2020
Mô tả vật lý 1267 tr. ; 21cm
Tóm tắt Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)
Từ khóa tự do Hát Then
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thuỷ Tiên
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Hương
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(2): 1162888-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00121676
00212
004EEE98605-3747-4AB1-B2D0-881A25E6EB22
005202208191432
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047027637
039|a20220819143228|bphamhuong|c20220818144908|dphamhuong|y20220817152802|zphamhuong
082 |a398|bĐ116TH
100 |aĐặng Hoành Loan
245 |aHát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / |c B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên
245|nQ.3 Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn
260 |aH. : |bVăn hóa Dân gian, |c2020
300 |a1267 tr. ; |c21cm
520 |aGồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)
546|aChính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Tày
653 |aHát Then
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Tày
653|aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700|aNguyễn Thuỷ Tiên
700|aPhạm Minh Hương
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(2): 1162888-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/H%C3%A1t%20then%20Q3.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162888 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ116TH Sách tham khảo 1
2 1162889 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ116TH Sách tham khảo 2