Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG527V
    Nhan đề: Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam những hướng tiếp cận :
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Thị Huế
Nhan đề Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam những hướng tiếp cận : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 1271tr. ; 21cm
Tóm tắt Nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận từ những tương đồng; thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất thể loại và khảo sát loại hình kiểu truyện; truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà tài ba; văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp đặc trưng văn hoá tộc người
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(2): 1162902-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121683
00212
004E9653A77-3794-4BC4-979C-0D156149C13A
005202209151015
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049954269
039|y20220915101558|zphamhuong
082 |a398|bNG527V
100 |aNguyễn Thị Huế
245 |aVăn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam những hướng tiếp cận : |bNghiên cứu / |cNguyễn Thị Huế
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a1271tr. ; |c21cm
520 |aNghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận từ những tương đồng; thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất thể loại và khảo sát loại hình kiểu truyện; truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà tài ba; văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp đặc trưng văn hoá tộc người
653 |aVăn học dân gian
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aDân tộc thiểu số
653|aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(2): 1162902-3
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/VHDG%20c%C3%A1c%20Dt%20thi%E1%BB%83u%20s%E1%BB%91....jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162902 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 NG527V Sách tham khảo 1
2 1162903 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 NG527V Sách tham khảo 2