Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 S207M
    Nhan đề: 新聞・テレビ ニュースの日本語 用例で覚える重要語彙1000 /
DDC 495.6
Tác giả CN Setsuko Matsumoto
Nhan đề 新聞・テレビ ニュースの日本語 用例で覚える重要語彙1000 / Setsuko Matsumoto, Yoshiko Sakuma,...
Nhan đề khác 1000 từ vựng tiếng Nhật quan trọng trong bản tin báo chí và ti vi
Thông tin xuất bản Japan Times, 2020
Mô tả vật lý 160tr.
Tóm tắt Từ vựng tiếng Nhật truyền thông
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118692
00000000nam#a2200000ui#4500
00121864
00212
004D023717B-AEB7-416D-8EA4-EC7DBD392B24
005202211251546
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4789015967
039|y20221125154638|ztrannhien
082 |a495.6|bS207M
100 |aSetsuko Matsumoto
245 |a新聞・テレビ ニュースの日本語 用例で覚える重要語彙1000 / |cSetsuko Matsumoto, Yoshiko Sakuma,...
246|a1000 từ vựng tiếng Nhật quan trọng trong bản tin báo chí và ti vi
260 |bJapan Times, |c2020
300 |a160tr.
520 |aTừ vựng tiếng Nhật truyền thông
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118692
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118692 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 S207M Sách tham khảo 1