Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 T200V
    Nhan đề: 学ぼう! にほんご 初級1 漢字練習帳 (日本語能力試験N5/日本語NAT-TEST5級対応) /
DDC 495.6
Tác giả CN Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education
Nhan đề 学ぼう! にほんご 初級1 漢字練習帳 (日本語能力試験N5/日本語NAT-TEST5級対応) / Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education
Nhan đề T.1
Nhan đề khác Vở luyện chữ Hán tiếng Nhật sơ cấp, luyện thi N5 NAT-TEST
Thông tin xuất bản SenmonKyoikuban, 2018
Mô tả vật lý 143tr.
Tóm tắt Vở luyện chữ Hán tiếng Nhật sơ cấp, luyện thi N5 NAT-TEST
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118693
00000000nam#a2200000ui#4500
00121865
00212
0044EA5131C-1FFE-4B68-9D32-5D24B3315D63
005202211281610
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883244270
039|a20221128161038|btrannhien|y20221125154951|ztrannhien
082 |a495.6|bT200V
100 |aTextbook Ad Hoc for Japanese Language Education
245 |a学ぼう! にほんご 初級1 漢字練習帳 (日本語能力試験N5/日本語NAT-TEST5級対応) / |cTextbook Ad Hoc for Japanese Language Education
245|nT.1
246|aVở luyện chữ Hán tiếng Nhật sơ cấp, luyện thi N5 NAT-TEST
260 |bSenmonKyoikuban, |c2018
300 |a143tr.
520 |aVở luyện chữ Hán tiếng Nhật sơ cấp, luyện thi N5 NAT-TEST
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118693
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118693 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 T200V Sách tham khảo 1