Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Annette Capel
Nhan đề Ket Objective / Annette Capel, Wendy Sharp
Thông tin xuất bản Cambridge university Press
Mô tả vật lý 151p ; 24cm
Từ khóa tự do Ket Objective
Từ khóa tự do English
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1162966
00000000nam#a2200000ui#4500
00122136
002110
00475A19704-1190-4B0B-804C-5168AC9B6092
005202302131426
008081223s2013 vm| eng
0091 0
039|y20230213142641|ztrannhien
082 |a420
100 |aAnnette Capel
245 |aKet Objective / |cAnnette Capel, Wendy Sharp
260 |bCambridge university Press
300 |a151p ; |c24cm
653 |aKet Objective
653 |aEnglish
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1162966
890|b1|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162966 Kho mượn sô 1 tầng 2 420 Sách giáo trình 1 Hạn trả:26-07-2024