Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6
    Nhan đề: できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中 /
DDC 495.6
Tác giả CN できる日本語教材開発プロジェクト 、 嶋田和子
Nhan đề できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中 / できる日本語教材開発プロジェクト 、 嶋田和子
Thông tin xuất bản アルク, 2013
Mô tả vật lý 63 tr.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1163058
00000000nam#a2200000ui#4500
00122172
00211
00480E221BC-0A2D-47A8-B124-28179AF574EE
005202302161600
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230216160010|ztrannhien
082 |a495.6
100 |aできる日本語教材開発プロジェクト 、 嶋田和子
245 |aできる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中 / |cできる日本語教材開発プロジェクト 、 嶋田和子
260 |bアルク, |c2013
300 |a63 tr.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1163058
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1163058 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách giáo trình 1 Hạn trả:25-07-2024