Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6
    Nhan đề: Hướng dẫn du lịch Nhật Bản /
DDC 495.6
Tác giả CN Cơ quan xúc tiến đầu tư du lịch Nhật Bản
Nhan đề Hướng dẫn du lịch Nhật Bản / Cơ quan xúc tiến đầu tư du lịch Nhật Bản
Thông tin xuất bản NXB Hồng Đức, 1961
Mô tả vật lý 61tr.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1163080
00000000nam#a2200000ui#4500
00122195
00211
0045A350160-FD42-4458-AB6C-990228FF1456
005202302161649
008081223s1961 vm| vie
0091 0
039|y20230216164916|ztrannhien
082 |a495.6
100 |aCơ quan xúc tiến đầu tư du lịch Nhật Bản
245 |aHướng dẫn du lịch Nhật Bản / |cCơ quan xúc tiến đầu tư du lịch Nhật Bản
260 |bNXB Hồng Đức, |c1961
300 |a61tr.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1163080
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1163080 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách giáo trình 1 Hạn trả:26-07-2024