Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6
    Nhan đề: Văn học Nhật Bản và sự tiếp nhận văn học Nhật Bản tại Việt Nam /
DDC 495.6
Tác giả CN CLEF
Nhan đề Văn học Nhật Bản và sự tiếp nhận văn học Nhật Bản tại Việt Nam / CLEF
Thông tin xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 186tr.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1163082
00000000nam#a2200000ui#4500
00122197
00211
004F9D31F38-70A8-416B-9238-AA232B2FE632
005202302161653
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230216165306|ztrannhien
082 |a495.6
100 |aCLEF
245 |aVăn học Nhật Bản và sự tiếp nhận văn học Nhật Bản tại Việt Nam / |cCLEF
260 |bNXB Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a186tr.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1163082
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1163082 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách giáo trình 1 Hạn trả:26-07-2024