Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.1
    Nhan đề: 新编读报纸学中文——汉语报刊阅读(准高级) /
DDC 495.1
Tác giả CN 吴成年
Nhan đề 新编读报纸学中文——汉语报刊阅读(准高级) / 吴成年
Thông tin xuất bản 北京语言大学出版社, 2012
Mô tả vật lý 313tr. : ; 27 cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Trung Quốc
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1163110
00000000nam#a2200000ui#4500
00122238
00211
00400135DE2-A572-44BF-92E5-C08314EF6ECA
005202302180724
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20230218072426|ztrannhien
082 |a495.1
100 |a吴成年
245 |a新编读报纸学中文——汉语报刊阅读(准高级) / |c吴成年
260 |b北京语言大学出版社, |c2012
300 |a313tr. : ; |c27 cm
653 |aNgôn ngữ Trung Quốc
653 |aTiếng Trung Quốc
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Trung Quốc
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1163110
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1163110 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 1 Hạn trả:26-07-2024