Thông tin tài liệu
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Vân Thịnh
Nhan đề Quản trị thương hiệu : Tài liệu lưu hành nội bộ / Nguyễn Vân Thịnh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 107tr. ; A4
Tóm tắt Tổng quan về thương hiệu; chiến lược thương hiệu; bảo hộ thương hiệu; định vị thương hiệu; hình ảnh thương hiệu, phát triển thương hiệu.
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản trị thương hiệu
Từ khóa tự do Thương hiệu
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400196
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000ndm#a2200000ui#4500
00122710
002130
0045462FA44-5D65-4322-99BA-69BFC7AEA017
005202311151020
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231115102101|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aNguyễn Vân Thịnh
245 |aQuản trị thương hiệu : |bTài liệu lưu hành nội bộ / |cNguyễn Vân Thịnh
260 |c2023
300 |a107tr. ; |cA4
520 |aTổng quan về thương hiệu; chiến lược thương hiệu; bảo hộ thương hiệu; định vị thương hiệu; hình ảnh thương hiệu, phát triển thương hiệu.
653 |aQuản trị
653 |aQuản trị thương hiệu
653|aThương hiệu
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
690|aKinh doanh và quản lý
691 |aDu lịch
691|aKinh doanh
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị kinh doanh
692|aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
692|aQuản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
692|aQuản trị khách sạn
710 |aTrường Đại học Hạ Long
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400196
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400196 Kho đọc số 4 tâng 1 338.4 Tài liệu lưu hành nội bộ 1