Thông tin tài liệu
DDC 338.4
Tác giả CN Trần Thu Thủy
Tác giả CN Hà Thị Phương Lan
Nhan đề Nghiệp vụ lễ tân khách sạn : Tài liệu lưu hành nội bộ / Trần Thu Thủy, Hà Thị Phương Lan
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 133tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghiệp vụ lễ tân
Từ khóa tự do Lễ tân
Từ khóa tự do Khách sạn
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400197
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00122711
002130
0042FA13A7B-BE17-4225-B938-B391CF2840A2
005202311151032
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231115103316|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aTrần Thu Thủy
100|aHà Thị Phương Lan
245 |aNghiệp vụ lễ tân khách sạn : |bTài liệu lưu hành nội bộ / |cTrần Thu Thủy, Hà Thị Phương Lan
260 |c2023
300 |a133tr. ; |cA4
653 |aNghiệp vụ lễ tân
653 |aLễ tân
653|aKhách sạn
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị khách sạn
710 |aTrường Đại học Hạ Long
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400197
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400197 Kho đọc số 4 tâng 1 338.4 Tài liệu lưu hành nội bộ 1