Thông tin tài liệu
DDC 639
Tác giả CN Ngô Thị Hoản
Nhan đề Thực vật thủy sinh : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / Ngô Thị Hoản chủ biên
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 154tr. ; A4
Tóm tắt Mở đầu; đại cương về tảo; các ngành tảo; thực vật thủy sinh bậc cao; khu hệ thực vật thủy sinh; thực hành.
Từ khóa tự do Thủy sinh
Từ khóa tự do Thực vật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400199
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00122713
002130
004C0D3C145-BE75-4A80-8E8B-312D7ADD914B
005202311151044
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231115104507|ztrannhien
082 |a639
100|aNgô Thị Hoản
245 |aThực vật thủy sinh : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / |cNgô Thị Hoản chủ biên
260 |c2023
300 |a154tr. ; |cA4
520 |aMở đầu; đại cương về tảo; các ngành tảo; thực vật thủy sinh bậc cao; khu hệ thực vật thủy sinh; thực hành.
653 |aThủy sinh
653 |aThực vật
690 |aNông, lâm nghiệp và thủy sản
691|aThủy sản
692|aNuôi trồng thủy sản
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400199
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400199 Kho đọc số 4 tâng 1 639 Tài liệu lưu hành nội bộ 1