Thông tin tài liệu
DDC 551
Tác giả CN Nguyễn Thị Khiên
Nhan đề Đa dạng sinh học : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường / Nguyễn Thị Khiên chb.
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 158tr. ; A4
Tóm tắt Tổng quan về đa dạng sinh học; sự suy thoái và tổn thất đa dạng sinh học; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững,...
Từ khóa tự do Đa dạng sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400200
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00122714
002130
004875D359A-32ED-47F4-9941-18E7F9DB3508
005202311151050
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231115105047|ztrannhien
082 |a551
100 |aNguyễn Thị Khiên
245 |aĐa dạng sinh học : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường / |cNguyễn Thị Khiên chb.
260 |c2023
300 |a158tr. ; |cA4
520|aTổng quan về đa dạng sinh học; sự suy thoái và tổn thất đa dạng sinh học; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững,...
653 |aĐa dạng sinh học
653 |aSinh học
690 |aMôi trường và bảo vệ môi trường
691|aQuản lý tài nguyên và môi trường
691|aQuản lý tài nguyên và môi trường
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400200
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400200 Kho đọc số 4 tâng 1 551 Tài liệu lưu hành nội bộ 1