Thông tin tài liệu
DDC 372
Tác giả CN Nguyễn Thị Thương
Tác giả CN Trần Thị Kim Loan
Nhan đề Công tác chủ nhiệm lớp và phụ trách Chi đội ở tiểu học : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học / Nguyễn Thị Thương chủ biên, Trần Thị Kim Loan
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 132tr. ; A4
Tóm tắt Những vấn đề chung về giáo viên chủ nhiệm; nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học; nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,...
Từ khóa tự do Công tác chủ nhiệm lớp
Từ khóa tự do Phụ trách Chi đội
Từ khóa tự do Tiểu học
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400201
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00122715
002130
004FB21D646-B63F-46BE-91C6-92CD903A8ABE
005202311151105
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231115110630|btrannhien|y20231115110409|ztrannhien
082 |a372
100|aNguyễn Thị Thương
100|aTrần Thị Kim Loan
245 |aCông tác chủ nhiệm lớp và phụ trách Chi đội ở tiểu học : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học / |cNguyễn Thị Thương chủ biên, Trần Thị Kim Loan
260 |c2023
300 |a132tr. ; |cA4
520 |aNhững vấn đề chung về giáo viên chủ nhiệm; nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học; nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,...
653 |aCông tác chủ nhiệm lớp
653 |aPhụ trách Chi đội
653|aTiểu học
690 |aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400201
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400201 Kho đọc số 4 tâng 1 372 Tài liệu lưu hành nội bộ 1