Thông tin tài liệu
DDC 372
Tác giả CN Vũ Thanh Hòa
Tác giả CN Trần Thị Hòa
Nhan đề Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học / Trần Thị Hòa chủ biên, Vũ Thanh Hòa
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 176tr. ; A4
Tóm tắt Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; phương pháp giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; dạy học hòa nhập; hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
Từ khóa tự do Học sinh khuyết tật
Từ khóa tự do Giáo dục hòa nhập
Từ khóa tự do Tiểu học
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400202
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00122716
002130
00486DA7146-9E54-494E-8A50-BA732AA34950
005202311151114
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231115111438|ztrannhien
082 |a372
100|aVũ Thanh Hòa
100|aTrần Thị Hòa
245 |aGiáo dục hòa nhập ở trường tiểu học : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học / |cTrần Thị Hòa chủ biên, Vũ Thanh Hòa
260 |c2023
300 |a176tr. ; |cA4
520 |aNhững vấn đề chung về giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; phương pháp giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; dạy học hòa nhập; hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
653 |aHọc sinh khuyết tật
653 |aGiáo dục hòa nhập
653|aTiểu học
690 |aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400202
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400202 Kho đọc số 4 tâng 1 372 Tài liệu lưu hành nội bộ 1