Thông tin tài liệu
DDC 639
Tác giả CN Hoàng Văn Hùng
Nhan đề Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học Nuôi trồng thủy sản / Hoàng Văn Hùng
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 191tr. ; A4
Tóm tắt Chất lượng nước, động thái hệ thống, quản lý chất lượng và giới thiệu một số hệ thống nuôi trồng thủy sản quản lý chất lượng nước.
Từ khóa tự do Nuôi trồng thủy sản
Từ khóa tự do Chất lượng nước
Từ khóa tự do Quản lý chất lượng nước
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400203
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/70.jpg
00000000nem#a2200000ui#4500
00122734
002130
004387F9DFA-A200-4436-AF35-6EF9BDA1D587
005202311221531
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231122153106|bphamhuong|y20231122152631|zphamhuong
082 |a639
100|aHoàng Văn Hùng
245 |aQuản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học Nuôi trồng thủy sản / |cHoàng Văn Hùng
260 |c2023
300 |a191tr. ; |cA4
520 |aChất lượng nước, động thái hệ thống, quản lý chất lượng và giới thiệu một số hệ thống nuôi trồng thủy sản quản lý chất lượng nước.
653 |aNuôi trồng thủy sản
653 |aChất lượng nước
653|aQuản lý chất lượng nước
690 |aNông, lâm nghiệp và thủy sản
691|aThủy sản
692|aNuôi trồng thủy sản
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400203
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/70.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400203 Kho đọc số 4 tâng 1 639 Tài liệu lưu hành nội bộ 1