Thông tin tài liệu
DDC 639
Tác giả CN Hoàng Văn Hùng
Nhan đề Mô phôi động vật thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học Nuôi trồng thủy sản / Hoàng Văn Hùng
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 159tr. ; A4
Tóm tắt Các loại mô trong cơ thể động vật. Quy luật phát triển phôi ở động vật thủy sản.
Từ khóa tự do Nuôi trồng thủy sản
Từ khóa tự do Động vật thủy sản
Từ khóa tự do Mô phôi động vật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400204
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/72.jpg
00000000nem#a2200000ui#4500
00122735
002130
0042B5001B4-488F-497D-B012-99E8E7879373
005202311221543
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231122154401|zphamhuong
082 |a639
100|aHoàng Văn Hùng
245 |aMô phôi động vật thủy sản : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học Nuôi trồng thủy sản / |cHoàng Văn Hùng
260 |c2023
300 |a159tr. ; |cA4
520 |aCác loại mô trong cơ thể động vật. Quy luật phát triển phôi ở động vật thủy sản.
653 |aNuôi trồng thủy sản
653 |aĐộng vật thủy sản
653|aMô phôi động vật
690 |aNông, lâm nghiệp và thủy sản
691|aThủy sản
692|aNuôi trồng thủy sản
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400204
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/72.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400204 Kho đọc số 4 tâng 1 639 Tài liệu lưu hành nội bộ 1