Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 649.1 NG527C
    Nhan đề: Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập /
DDC 649.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Hậu
Nhan đề Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập / Nguyễn Thị Bích Hậu
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Dạy con
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2122291-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00122789
00212
00411FB1CDB-3815-4B37-9EF2-CBE4382CD0B8
005202404041116
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044721613
039|y20240404111621|zphamhuong
082 |a649.1|bNG527C
100 |aNguyễn Thị Bích Hậu
245 |aCẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập / |cNguyễn Thị Bích Hậu
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2023
300 |a247tr. ; |c21cm
653 |aCẩm nang
653 |aDạy con
653 |aGiáo dục gia đình
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aGia đình học
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2122291-5
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/76.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122291 Kho đọc số 1 tầng 1 649.1 NG527C Sách tham khảo 1
2 2122292 Kho đọc số 1 tầng 1 649.1 NG527C Sách tham khảo 2
3 2122293 Kho đọc số 1 tầng 1 649.1 NG527C Sách tham khảo 3
4 2122294 Kho đọc số 1 tầng 1 649.1 NG527C Sách tham khảo 4
5 2122295 Kho đọc số 1 tầng 1 649.1 NG527C Sách tham khảo 5