Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 621 NG527TH
    Nhan đề: Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió /
DDC 621
Tác giả CN Nguyễn Thành Trung
Nhan đề Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2023
Mô tả vật lý 319tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa tự do Thiết kế công trình
Từ khóa tự do Điện gió
Từ khóa tự do Năng lượng tái tạo
Môn học Kỹ thuật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2122296-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122790
00212
004A6CA39ED-BA54-4EF7-9518-BE69F3074651
005202404041437
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048275808
039|y20240404143724|zphamhuong
082 |a621|bNG527TH
100 |aNguyễn Thành Trung
245 |aThiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / |cNguyễn Thành Trung
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2023
300 |a319tr. : |bminh họa ; |c21cm
653 |aThiết kế công trình
653 |aĐiện gió
653 |aNăng lượng tái tạo
690 |aKỹ thuật
691 |aKỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
692 |aKỹ thuật điện
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2122296-8
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/77.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122296 Kho đọc số 1 tầng 1 621 NG527TH Sách tham khảo 1
2 2122297 Kho đọc số 1 tầng 1 621 NG527TH Sách tham khảo 2
3 2122298 Kho đọc số 1 tầng 1 621 NG527TH Sách tham khảo 3