Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 305 Đ313CH
    Nhan đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng /
DDC 305
Tác giả CN Đinh Xuân Dũng
Nhan đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 119tr. ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Thiếu niên
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Từ khóa tự do Nhi đồng
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Ý
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2122299-303
00000000nam#a2200000ui#4500
00122791
00212
0041B3815E6-C01D-43EE-88EE-FF264F74BE29
005202404041505
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044725925
039|a20240404150555|bphamhuong|y20240404150404|zphamhuong
082 |a305|bĐ313CH
100 |aĐinh Xuân Dũng
245 |aChủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng / |cĐinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2023
300 |a119tr. ; |c21cm
650|aTủ sách Hồ Chí Minh
653 |aThiếu niên
653 |aHồ Chí Minh
653 |aGiáo dục gia đình
653|aNhi đồng
690 |aNhân văn
691 |aKhác
700 |aNguyễn Như Ý
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2122299-303
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/78.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122299 Kho đọc số 1 tầng 1 305 Đ313CH Sách tham khảo 1
2 2122300 Kho đọc số 1 tầng 1 305 Đ313CH Sách tham khảo 2
3 2122301 Kho đọc số 1 tầng 1 305 Đ313CH Sách tham khảo 3
4 2122302 Kho đọc số 1 tầng 1 305 Đ313CH Sách tham khảo 4
5 2122303 Kho đọc số 1 tầng 1 305 Đ313CH Sách tham khảo 5