Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 363 B510PH
    Nhan đề: Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình /
DDC 363
Tác giả CN Bùi Mạnh Hùng
Nhan đề Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 148tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về về cháy, nổ. Các biện pháp phòng chống cháy. Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Nhà
Từ khóa tự do Phòng cháy chữa cháy
Môn học Kiến trúc và xây dựng
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2122314-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00122794
00212
0042D7DF091-533F-405B-8E2E-F652B8C33E25
005202404050929
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048275839
039|y20240405092950|zphamhuong
082 |a363|bB510PH
100 |aBùi Mạnh Hùng
245 |aPhòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / |cBùi Mạnh Hùng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2023
300 |a148tr. : |bminh họa ; |c21cm
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về về cháy, nổ. Các biện pháp phòng chống cháy. Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy
653 |aCông trình
653 |aNhà
653 |aPhòng cháy chữa cháy
690 |aKiến trúc và xây dựng
691 |aXây dựng
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2122314-6
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/81.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122315 Kho đọc số 1 tầng 1 363 B510PH Sách tham khảo 2
2 2122316 Kho đọc số 1 tầng 1 363 B510PH Sách tham khảo 3
3 2122314 Kho đọc số 1 tầng 1 363 B510PH Sách tham khảo 1