Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 363 NG527C
    Nhan đề: Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển /
DDC 363
Tác giả CN Nguyễn Thành Trung
Nhan đề Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 320tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Trình bày về cấu trúc và đặc tính của khí quyển; chuyển động và lan truyền trong khí quyển; các chất gây ô nhiễm khí quyển; công nghệ kiểm soát ô nhiễm bụi; công nghệ
Từ khóa tự do Công nghệ môi trường
Từ khóa tự do Khống chế
Từ khóa tự do Ô nhiễm không khí
Môn học Môi trường và bảo vệ môi trường
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2122317-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122795
00212
004502870FB-AD6E-4C19-ABA2-1485D0BF19C3
005202404051114
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048275792
039|a20240405111440|bphamhuong|c20240405111244|dphamhuong|y20240405110825|zphamhuong
082 |a363|bNG527C
100 |aNguyễn Thành Trung
245 |aCông nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / |cNguyễn Thành Trung
260 |aH. : |bXây dựng, |c2023
300 |a320tr. : |bminh họa ; |c21cm
520 |aTrình bày về cấu trúc và đặc tính của khí quyển; chuyển động và lan truyền trong khí quyển; các chất gây ô nhiễm khí quyển; công nghệ kiểm soát ô nhiễm bụi; công nghệ
653 |aCông nghệ môi trường
653 |aKhống chế
653 |aÔ nhiễm không khí
690 |aMôi trường và bảo vệ môi trường
691 |aQuản lý tài nguyên và môi trường
692 |aQuản lý tài nguyên và môi trường
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2122317-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/83.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122318 Kho đọc số 1 tầng 1 363 NG527C Sách tham khảo 2
2 2122319 Kho đọc số 1 tầng 1 363 NG527C Sách tham khảo 3
3 2122317 Kho đọc số 1 tầng 1 363 NG527C Sách tham khảo 1