Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 792
    Nhan đề: Giữ gìn bản sắc dân tộc trong sân khấu: Kỷ yếu Hội thảo khoa học /
DDC 792
Nhan đề Giữ gìn bản sắc dân tộc trong sân khấu: Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Viện Sân khấu
Thông tin xuất bản Viện Sân khấu, 1998
Mô tả vật lý 274tr. ;
Từ khóa tự do Bản sắc dân tộc
Từ khóa tự do Sân khấu
Môn học Nghệ thuật
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(1): 1200138
00000000nam#a2200000ui#4500
00122796
00212
0042CC61825-2FD9-44BD-B747-1D335F8E1947
005202404051425
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20240405142610|btrannhien|y20240405142049|ztrannhien
082 |a792
245 |aGiữ gìn bản sắc dân tộc trong sân khấu: Kỷ yếu Hội thảo khoa học / |cViện Sân khấu
260 |bViện Sân khấu, |c1998
300 |a274tr. ;
653 |aBản sắc dân tộc
653 |aSân khấu
690|aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(1): 1200138
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200138 Kho mượn sô 2 tầng 2 398 Sách tham khảo 1