Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 792
    Nhan đề: Sân khấu vấn đề và sự kiện: Phê bình - Tiểu luận /
DDC 792
Tác giả CN Nguyễn Văn Thành
Nhan đề Sân khấu vấn đề và sự kiện: Phê bình - Tiểu luận / Nguyễn Văn Thành
Thông tin xuất bản Viện Sân khấu, 2000
Mô tả vật lý 309tr. ;
Từ khóa tự do Sân khấu
Môn học Nghệ thuật
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(1): 1200140
00000000nam#a2200000ui#4500
00122798
00212
00484502EF0-8295-484E-8B08-3F9E1FECCE7C
005202404051437
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20240405143747|ztrannhien
082 |a792
100|aNguyễn Văn Thành
245 |aSân khấu vấn đề và sự kiện: Phê bình - Tiểu luận / |cNguyễn Văn Thành
260 |bViện Sân khấu, |c2000
300 |a309tr. ;
653 |aSân khấu
690|aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(1): 1200140
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200140 Kho mượn sô 2 tầng 2 792 Sách giáo trình 1