Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Đường vào kinh doanh du lịch MICE : /
DDC 338.4
Tác giả CN Sơn Hồng Đức
Nhan đề Đường vào kinh doanh du lịch MICE : / Sơn Hồng Đức
Thông tin xuất bản 2011
Mô tả vật lý 247tr. ; A4
Từ khóa tự do Du lịch MICE
Từ khóa tự do Kinh doanh du lịch
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(1): 1200148
00000000nam#a2200000ui#4500
00122800
00211
00494FCC906-2E04-4EB7-87A1-CE4EFF9751D5
005202404051454
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20240405145438|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aSơn Hồng Đức
245 |aĐường vào kinh doanh du lịch MICE : / |cSơn Hồng Đức
260 |c2011
300 |a247tr. ; |cA4
653 |aDu lịch MICE
653 |aKinh doanh du lịch
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
692|aQuản trị khách sạn
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(1): 1200148
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200148 Kho mượn sô 2 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 1