Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 625 PH104U
    Nhan đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí /
DDC 625
Tác giả CN Phạm Sơn Tùng
Nhan đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / Phạm Sơn Tùng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý Giới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành: Địa vật lý giếng khoan, địa thống kê, xác định các đặc tính thành hệ, thu gom và vận chuyển dầu khí, xây dựng và địa chất, vật liệu xác định tỷ trọng dung dịch khoan theo nhiệt độ và áp suất, vật liệu xác định độ nhớt chất lưu : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành: Địa vật lý giếng khoan, địa thống kê, xác định các đặc tính thành hệ, thu gom và vận chuyển dầu khí, xây dựng và địa chất, vật liệu xác định tỷ trọng dung dịch khoan theo nhiệt độ và áp suất, vật liệu xác định độ nhớt chất lưu
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Môn học Công nghệ kỹ thuật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2122323-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00122801
00212
0046DBD8862-EEE3-4D40-A62F-007BBBCD9831
005202404051516
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048275822
039|a20240405151654|bphamhuong|y20240405150113|zphamhuong
082 |a625|bPH104U
100 |aPhạm Sơn Tùng
245 |aỨng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / |cPhạm Sơn Tùng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2023
300 |aGiới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành: Địa vật lý giếng khoan, địa thống kê, xác định các đặc tính thành hệ, thu gom và vận chuyển dầu khí, xây dựng và địa chất, vật liệu xác định tỷ trọng dung dịch khoan theo nhiệt độ và áp suất, vật liệu xác định độ nhớt chất lưu : |bminh họa ; |c21cm
520 |aGiới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành: Địa vật lý giếng khoan, địa thống kê, xác định các đặc tính thành hệ, thu gom và vận chuyển dầu khí, xây dựng và địa chất, vật liệu xác định tỷ trọng dung dịch khoan theo nhiệt độ và áp suất, vật liệu xác định độ nhớt chất lưu
653 |aDầu khí
653 |aĐịa chất
653 |aXây dựng
653|aTrí tuệ nhân tạo
690 |aCông nghệ kỹ thuật
691 |aCông nghệ dầu khí và khai thác
692 |aCông nghệ dầu khí và khai thác
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2122323-5
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/84.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122323 Kho đọc số 1 tầng 1 625 PH104U Sách tham khảo 1
2 2122324 Kho đọc số 1 tầng 1 625 PH104U Sách tham khảo 2
3 2122325 Kho đọc số 1 tầng 1 625 PH104U Sách tham khảo 3