Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 910.4 T450T
    Nhan đề: Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Phục vụ trên tàu thủy du lịch : /
DDC 910.4
Tác giả CN Tổng cục du lịch
Nhan đề Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Phục vụ trên tàu thủy du lịch : / Tổng cục du lịch
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 126 tr.
Tóm tắt Giới thiệu Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam, phục vụ trên tàu thủy du lịch
Từ khóa tự do Du lịch Việt Nam
Từ khóa tự do Kỹ năng nghề
Từ khóa tự do Tàu thủy du lịch
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(1): 1200162
00000000nam#a2200000ui#4500
00122803
00212
00447AA114B-0774-4C43-BB94-70524A444432
005202404051521
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20240405152219|ztrannhien
082 |a910.4|bT450T
100 |aTổng cục du lịch
245 |aTiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Phục vụ trên tàu thủy du lịch : / |cTổng cục du lịch
260 |c2013
300 |a126 tr.
520 |aGiới thiệu Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam, phục vụ trên tàu thủy du lịch
653 |aDu lịch Việt Nam
653 |aKỹ năng nghề
653 |aTàu thủy du lịch
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(1): 1200162
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200162 Kho mượn sô 2 tầng 2 910.4 T450T Sách tham khảo 1