Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 352 C105GI
    Nhan đề: Giáo trình quản lý cấp cơ sở /
DDC 352
Tác giả CN Phan Thị Hồng Nhung
Nhan đề Giáo trình quản lý cấp cơ sở / Phan Thị Hồng Nhung ch.b; Lê Tuấn Ngọc; Nguyễn Chí Đông...
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023
Mô tả vật lý 189tr. ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý các lĩnh vực kinh tế, hành chính, tư pháp, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... ở cấp cơ sở
Từ khóa tự do Quản lí hành chính
Từ khóa tự do Cấp cơ sở
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Khoa học xã hội và hành vi
Tác giả(bs) CN Lê Tuấn Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Chí Đông...
Tác giả(bs) CN Bàn Thị Hương Lan
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thu Trang
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2122329-33
00000000nam#a2200000ui#4500
00122805
00211
004C44BB46C-23A9-4B5F-89A2-8803159F4D04
005202404051613
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043503050|c132000
039|a20240405161323|bphamhuong|y20240405161252|zphamhuong
082 |a352|bC105GI
100 |aPhan Thị Hồng Nhung
245 |aGiáo trình quản lý cấp cơ sở / |cPhan Thị Hồng Nhung ch.b; Lê Tuấn Ngọc; Nguyễn Chí Đông...
260 |aThái Nguyên : |bĐại học Thái Nguyên, |c2023
300 |a189tr. ; |c24cm
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý các lĩnh vực kinh tế, hành chính, tư pháp, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... ở cấp cơ sở
653 |aQuản lí hành chính
653 |aCấp cơ sở
653 |aGiáo trình
690 |aKhoa học xã hội và hành vi
691 |aKhoa học chính trị
692 |aQuản lý nhà nước
700 |aLê Tuấn Ngọc
700|aNguyễn Chí Đông...
700|aBàn Thị Hương Lan
700|aHà Thị Thu Trang
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2122329-33
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/86.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122329 Kho đọc số 1 tầng 1 352 C105GI Sách giáo trình 1
2 2122330 Kho đọc số 1 tầng 1 352 C105GI Sách giáo trình 2
3 2122331 Kho đọc số 1 tầng 1 352 C105GI Sách giáo trình 3
4 2122332 Kho đọc số 1 tầng 1 352 C105GI Sách giáo trình 4
5 2122333 Kho đọc số 1 tầng 1 352 C105GI Sách giáo trình 5