Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495 H100C
    Nhan đề: Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam /
DDC 495
Tác giả CN Hà Thị Tuyết Nga
Nhan đề Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / Hà Thị Tuyết Nga
Thông tin xuất bản H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 499tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Trình bày tổng quan lý luận cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc; vị thế tiếng Tày vùng Đông Bắc trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam; cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày với sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam; giải pháp duy trì và nâng cao vị thế tiếng Tày vùng Đông Bắc
Từ khóa tự do Đông Bắc Bộ
Từ khóa tự do Tiếng Tày;
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(4): 2122342-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00122808
00212
0048757D806-328A-41AB-907B-C8149074D6B1
005202404080937
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049901669
039|y20240408093714|zphamhuong
082 |a495|bH100C
100 |aHà Thị Tuyết Nga
245 |aCảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / |cHà Thị Tuyết Nga
260 |aH : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a499tr. : |bminh họa ; |c21cm
520 |aTrình bày tổng quan lý luận cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc; vị thế tiếng Tày vùng Đông Bắc trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam; cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày với sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam; giải pháp duy trì và nâng cao vị thế tiếng Tày vùng Đông Bắc
653 |aĐông Bắc Bộ
653 |aTiếng Tày;
653 |aNgôn ngữ
653|aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(4): 2122342-5
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/89.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122344 Kho đọc số 1 tầng 1 495 H100C Sách tham khảo 3
2 2122342 Kho đọc số 1 tầng 1 495 H100C Sách tham khảo 1
3 2122343 Kho đọc số 1 tầng 1 495 H100C Sách tham khảo 2
4 2122345 Kho đọc số 1 tầng 1 495 H100C Sách tham khảo 4