Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 015.59729 NH313TH
    Nhan đề: Thư mục địa chí Quảng Ninh xưa và nay :
DDC 015.59729
Tác giả CN Ninh Văn Thương
Nhan đề Thư mục địa chí Quảng Ninh xưa và nay : Tài liệu tuyên truyền chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/ 1963 - 30/10/2023 / Ninh Văn Thương; Bùi Thúy Hải; Triệu Thị Mai (b.s)...
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2023
Mô tả vật lý 254tr. : minh họa ; 30cm
Tóm tắt Tập hợp và tóm tắt các tài liệu phản ánh mọi lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh: Lịch sử, địa lý, văn hóa - xã hội, kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, an ninh quốc phòng... Được sắp xếp theo theo thứ tự vần chữ cái của tiêu đề mô tả chính là tên tác giả chính hoặc tên tài liệu.
Từ khóa tự do Thư mục
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Địa Chí
Từ khóa tự do Xưa và nay
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Bùi Thúy Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thủy
Tác giả(bs) CN Triệu Thị Mai
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2122350-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00122810
00212
0045A13CF9D-040D-4D07-B407-3C609F120AB2
005202404081538
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240408153843|zphamhuong
082 |a015.59729|bNH313TH
100 |aNinh Văn Thương
245 |aThư mục địa chí Quảng Ninh xưa và nay : |bTài liệu tuyên truyền chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/ 1963 - 30/10/2023 / |cNinh Văn Thương; Bùi Thúy Hải; Triệu Thị Mai (b.s)...
260 |aQuảng Ninh, |c2023
300 |a254tr. : |bminh họa ; |c30cm
520 |aTập hợp và tóm tắt các tài liệu phản ánh mọi lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh: Lịch sử, địa lý, văn hóa - xã hội, kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, an ninh quốc phòng... Được sắp xếp theo theo thứ tự vần chữ cái của tiêu đề mô tả chính là tên tác giả chính hoặc tên tài liệu.
653 |aThư mục
653 |aQuảng Ninh
653 |aĐịa Chí
653|aXưa và nay
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
700 |aBùi Thúy Hải
700|aNguyễn Thị Thủy
700|aTriệu Thị Mai
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2122350-4
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/91.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122352 Kho đọc số 1 tầng 1 015.59729 NH313TH Sách tham khảo 3
2 2122353 Kho đọc số 1 tầng 1 015.59729 NH313TH Sách tham khảo 4
3 2122354 Kho đọc số 1 tầng 1 015.59729 NH313TH Sách tham khảo 5
4 2122350 Kho đọc số 1 tầng 1 015.59729 NH313TH Sách tham khảo 1
5 2122351 Kho đọc số 1 tầng 1 015.59729 NH313TH Sách tham khảo 2