Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 910.71 Đ313NGH
    Nhan đề: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch /
DDC 910.71
Tác giả CN Đinh Trung Kiên
Nhan đề Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh Trung Kiên
Lần xuất bản In lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Mô tả vật lý 221tr. : ; 21cm
Tóm tắt Trình bày những kiến thức về hoạt động hướng dẫn du lịch. Những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch, hướng dẫn tham quan, kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch...
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2122359
00000000nam#a2200000ui#4500
00122812
00211
004A7B8E67F-838C-48C7-9A87-EAF90507F24D
005202404091505
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020|c17200
039|a20240409150504|bphamhuong|y20240409145548|zphamhuong
082 |a910.71|bĐ313NGH
100 |aĐinh Trung Kiên
245 |aNghiệp vụ hướng dẫn du lịch / |cĐinh Trung Kiên
250|aIn lần thứ 5
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2004
300 |a221tr. : ; |c21cm
520 |aTrình bày những kiến thức về hoạt động hướng dẫn du lịch. Những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch, hướng dẫn tham quan, kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch...
653 |aDu lịch
653 |aNghiệp vụ
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
692|aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2122359
890|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122359 Kho đọc số 1 tầng 1 910.71 Đ313NGH Sách giáo trình 1