Thông tin tài liệu
DDC 495.1
Tác giả CN Vũ Lê Anh
Nhan đề Giáo trình Hán ngữ / Vũ Lê Anh dịch
Nhan đề Tập 2Quyển thượng
Nhan đề Có bổ sung nhiều điểm mới
Thông tin xuất bản Gia thông vận tải, 2004
Mô tả vật lý 469 tr. ; 21cm
Tóm tắt Bộ giáo trình gồm nhiều các tình huống thực tế khi các sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc học tập, sinh sống, làm việc...Đặc biệt bộ giáo trình với phần bài tập phong phú và đa dạng Ngữ pháp trong giáo trình đi từ dễ đến khó, giới thiệu cho học viên đặc điểm ngữ pháp, giải thích ngữ pháp một cách rõ ràng, dễ hiểu.
Từ khóa tự do Hán ngữ
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2122362
00000000nam#a2200000ui#4500
00122815
00212
0047E670966-DD95-4CA7-BB52-DF1D775F3D6E
005202404091530
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c25000
039|y20240409153056|zphamhuong
082 |a495.1
100 |aVũ Lê Anh
245 |aGiáo trình Hán ngữ / |cVũ Lê Anh dịch
245|nTập 2|pQuyển thượng
245|bCó bổ sung nhiều điểm mới
260 |bGia thông vận tải, |c2004
300 |a469 tr. ; |c21cm
520 |aBộ giáo trình gồm nhiều các tình huống thực tế khi các sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc học tập, sinh sống, làm việc...Đặc biệt bộ giáo trình với phần bài tập phong phú và đa dạng Ngữ pháp trong giáo trình đi từ dễ đến khó, giới thiệu cho học viên đặc điểm ngữ pháp, giải thích ngữ pháp một cách rõ ràng, dễ hiểu.
653 |aHán ngữ
653 |aTrung Quốc
653 |aGiáo trình
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Trung Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2122362
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122362 Kho đọc số 1 tầng 1 495.1 Sách giáo trình 1