Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG527V
    Nhan đề: Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Chí Bền
Nhan đề Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. T.1, Q.1. Về văn hóa dân gian / Nguyễn Chí Bền
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 1086tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm: Làng xưa xanh ngắt bóng dừa. Làng Việt Nam Bộ và văn hóa dân gian người Việt trên đồng bằng sông Cửu Long. Những hằng số của văn hóa dân gian người Việt Nam Bộ. Thiên nhiên và văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ. Miệt vườn và văn hóa miệt vườn Bến Tre....
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2122363
00000000nam#a2200000ui#4500
00122820
00212
0040121499C-C869-44CB-8203-44A1332638D9
005202405231053
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049564277|c250000
039|y20240523105441|ztrannhien
082 |a398|bNG527V
100 |aNguyễn Chí Bền
245 |aVăn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. |nT.1, |pQ.1. Về văn hóa dân gian / |cNguyễn Chí Bền
260 |aH. : |bKhoa học Xã hội, |c2018
300 |a1086tr. ; |c24cm
520 |aGồm: Làng xưa xanh ngắt bóng dừa. Làng Việt Nam Bộ và văn hóa dân gian người Việt trên đồng bằng sông Cửu Long. Những hằng số của văn hóa dân gian người Việt Nam Bộ. Thiên nhiên và văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ. Miệt vườn và văn hóa miệt vườn Bến Tre....
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aNghiên cứu
653|aVăn hóa dân gian
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2122363
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122363 Kho đọc số 1 tầng 1 398 NG527V Sách tham khảo 1