Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG527V
    Nhan đề: Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Chí Bền
Nhan đề Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. T.2, Các chuyên luận / Nguyễn Chí Bền
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 973tr. ; 24cm
Tóm tắt Phần 1. Các chuyên luận: Văn hóa dân gian Bến Tre. Lễ hội cổ truyền của người Việt, cấu trúc và thành tố.. Phụ lục ảnh bìa các công trình chủ biên, viết chung. Phần 2. Ý kiến về tác phẩm của Nguyễn Chí Bền. Phần 3. Danh mục tác phẩm của Nguyễn Chí Bền.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Chuyên luận
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2122366
00000000nam#a2200000ui#4500
00122824
00212
004FDA5C9A7-897F-4EC9-8EC9-EED161807306
005202405241101
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049564307|c395000
039|y20240524110158|ztrannhien
082 |a398|bNG527V
100 |aNguyễn Chí Bền
245 |aVăn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. |nT.2, |pCác chuyên luận / |cNguyễn Chí Bền
260 |aH. : |bKhoa học Xã hội, |c2018
300 |a973tr. ; |c24cm
520 |aPhần 1. Các chuyên luận: Văn hóa dân gian Bến Tre. Lễ hội cổ truyền của người Việt, cấu trúc và thành tố.. Phụ lục ảnh bìa các công trình chủ biên, viết chung. Phần 2. Ý kiến về tác phẩm của Nguyễn Chí Bền. Phần 3. Danh mục tác phẩm của Nguyễn Chí Bền.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aNghiên cứu
653|aChuyên luận
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2122366
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122366 Kho đọc số 1 tầng 1 398 NG527V Sách tham khảo 1