Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 V500GI
    Nhan đề: Giáo trình tổng quan du lịch và làng nghề truyền thống :
DDC 338.4
Tác giả CN Vũ Văn Viện
Nhan đề Giáo trình tổng quan du lịch và làng nghề truyền thống : Sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh / Vũ Văn Viện, Nguyễn Thúy Lan, Đặng Việt Hà
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 235tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Tổng quan về du lịch, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống gắn với du lịch tại Quảng Ninh
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Du lịch sinh thái
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) CN Đặng Việt Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúy Lan
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2122372-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00122826
00211
004F4A04C2F-0414-4DA4-AEF4-BB13726DF50B
005202406180827
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043794151
039|a20240618082741|bphamhuong|y20240617153454|zphamhuong
082 |a338.4|bV500GI
100 |aVũ Văn Viện
245 |aGiáo trình tổng quan du lịch và làng nghề truyền thống : |bSản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh / |cVũ Văn Viện, Nguyễn Thúy Lan, Đặng Việt Hà
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a235tr. : |bminh họa ; |c24cm
520 |aTổng quan về du lịch, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống gắn với du lịch tại Quảng Ninh
653 |aQuảng Ninh
653 |aDu lịch sinh thái
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aDu lịch
692 |aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
700|aĐặng Việt Hà
700|aNguyễn Thúy Lan
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2122372-6
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/DLQN2.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122372 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500GI Sách giáo trình 1
2 2122373 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500GI Sách giáo trình 2
3 2122374 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500GI Sách giáo trình 3
4 2122375 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500GI Sách giáo trình 4
5 2122376 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500GI Sách giáo trình 5