Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 V500X
    Nhan đề: Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch quảng Ninh :
DDC 338.4
Tác giả CN Vũ Văn Viện
Nhan đề Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch quảng Ninh : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Viện,
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 139tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Tổng quan về du lịch, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống gắn với du lịch tại Quảng Ninh
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Du lịch sinh thái
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) CN Đặng Việt Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúy Lan
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(2): 2122377-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122827
00212
00490BC680E-A27B-470B-A2D1-C2D045DE50CD
005202406180845
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043245318
039|a20240618084555|bphamhuong|y20240618084538|zphamhuong
082 |a338.4|bV500X
100 |aVũ Văn Viện
245 |aXây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch quảng Ninh : |bSách chuyên khảo / |cVũ Văn Viện,
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a139tr. : |bminh họa ; |c24cm
520 |aTổng quan về du lịch, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống gắn với du lịch tại Quảng Ninh
653 |aQuảng Ninh
653 |aDu lịch sinh thái
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aDu lịch
692 |aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
700|aĐặng Việt Hà
700|aNguyễn Thúy Lan
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(2): 2122377-8
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/DL3.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122377 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500X Sách tham khảo 1
2 2122378 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500X Sách tham khảo 2