Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 531 L561B
    Nhan đề: Bài tập vật lý đại cương :.
DDC 531
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương :. T.2, Điện - Dao động - Sóng / : Biên soạn theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990. Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp công trình thủy lợi, giao thông vận tải. /. / Lương Duyên Bình (C.Biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 18
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 155tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung điện học, dao động và sóng
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Điện học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Dao động và sóng
Môn học Khoa học tự nhiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hồ
Tác giả(bs) CN Lê Văn Nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Sính
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109056-60
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1105892-906
00000000nam#a2200000ui#4500
0014063
00212
00479700BF8-E182-4DDA-97AB-397B4BFA84BA
005202106101517
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c21000đ
039|a20210610151718|bphamhuong|c20140313155821|dngocanh|y20140212153912|zngocanh
082 |a531|bL561B
100 |aLương Duyên Bình
245 |aBài tập vật lý đại cương :. |nT.2, |pĐiện - Dao động - Sóng / : |bBiên soạn theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990. Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp công trình thủy lợi, giao thông vận tải. /. / |cLương Duyên Bình (C.Biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính.
250 |aTái bản lần thứ 18
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2012
300 |a155tr. ; |c21cm
520 |aNội dung điện học, dao động và sóng
653 |aVật lý đại cương
653 |aĐiện học
653 |aBài tập
653|aDao động và sóng
690|aKhoa học tự nhiên
691|aKhoa học vật chất
692|aCơ học
700 |aNguyễn Hữu Hồ
700|aLê Văn Nghĩa
700|aNguyễn Quang Sính
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109056-60
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1105892-906
890|a20|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2109056 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561B Sách tham khảo 1
2 2109057 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561B Sách tham khảo 2
3 2109058 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561B Sách tham khảo 3
4 2109059 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561B Sách tham khảo 4
5 2109060 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561B Sách tham khảo 5
6 1105892 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561B Sách giáo trình 6
7 1105893 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561B Sách giáo trình 7
8 1105894 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561B Sách giáo trình 8
9 1105895 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561B Sách giáo trình 9
10 1105896 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561B Sách giáo trình 10