Thông tin tài liệu
DDC 531
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Vật lí đại cương :. T.1, Cơ nhiệt : Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp / Lương Duyên Bình (ch.b).
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 20
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 267tr. ; 21cm
Tóm tắt Lý thuyết về cơ học (Động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học chất lưu, thuyết tương đối hẹp Anhstanh); Nhiệt học (Nguyên lí thứ nhất, nguyên lí thứ 2, khí thực, chất lỏng, chuyển pha, vật lí thống kê cổ điển)
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Cơ nhiệt
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109262-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1106457-71
00000000nam#a2200000ui#4500
0014104
00211
0047CA1B125-1133-4CD3-82B1-F3CD26CDF1D2
005202106150824
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c25000đ
039|a20210615082444|bphamhuong|c20140214170322|dngocanh
082 |a531|bL561V
100 |aLương Duyên Bình
245 |a Vật lí đại cương :. |nT.1, |pCơ nhiệt : |bDùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp / |c Lương Duyên Bình (ch.b).
250 |aTái bản lần thứ 20
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2012
300 |a267tr. ; |c21cm
520 |a Lý thuyết về cơ học (Động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học chất lưu, thuyết tương đối hẹp Anhstanh); Nhiệt học (Nguyên lí thứ nhất, nguyên lí thứ 2, khí thực, chất lỏng, chuyển pha, vật lí thống kê cổ điển)
653 |aGiáo trình
653 |aVật lí
653 |aCơ nhiệt
690|aKhoa học tự nhiên
691|aKhoa học vật chất
692|aCơ học
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109262-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1106457-71
890|a20|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2109262 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561V Sách tham khảo 1
2 2109263 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561V Sách tham khảo 2
3 2109264 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561V Sách tham khảo 3
4 2109265 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561V Sách tham khảo 4
5 2109266 Kho đọc số 1 tầng 1 531 L561V Sách tham khảo 5
6 1106457 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561V Sách giáo trình 6
7 1106458 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561V Sách giáo trình 7
8 1106459 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561V Sách giáo trình 8
9 1106460 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561V Sách giáo trình 9
10 1106461 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 L561V Sách giáo trình 10