Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 537 TR121V
    Nhan đề: Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng /.
DDC 537
Tác giả CN Trần Ngọc Hợi
Nhan đề Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng /. T.2, Điện, từ, dao động và sóng / Trần Ngọc Hợi (ch.b.), Phạm Văn Thiều.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 487tr. : minh hoạ ; 27cm
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản của điện từ, dao động và sóng ứng dụng trong khoa học và công nghệ, giải thích một số hiện tượng vật lí xảy ra trong cuộc sống
Từ khóa tự do Dao động
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Sóng
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Điện từ
Môn học Khoa học tự nhiên
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Thiều
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109837-41
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1109556-70
00000000nam#a2200000ui#4500
0014238
00211
004B83F65A4-A9A5-4C21-9071-D212B6B89FAF
005202010221455
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c 115000đ.
039|a20201022145546|bphamhuong|c20140227191929|dphamhuong
082 |a 537|bTR121V
100 |aTrần Ngọc Hợi
245 |aVật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng /. |nT.2, |p Điện, từ, dao động và sóng / |cTrần Ngọc Hợi (ch.b.), Phạm Văn Thiều.
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |b Giáo dục, |c2009
300 |a487tr. : |bminh hoạ ; |c27cm
520 |aNhững vấn đề cơ bản của điện từ, dao động và sóng ứng dụng trong khoa học và công nghệ, giải thích một số hiện tượng vật lí xảy ra trong cuộc sống
653 |a Dao động
653 |a Điện
653 |a Sóng
653|a Ứng dụng
653|a Điện từ
690|aKhoa học tự nhiên
691|aKhoa học vật chất
692|aVật lý học
700 |a Phạm Văn Thiều
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109837-41
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1109556-70
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1109556 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 1
2 1109557 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 2
3 1109558 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 3
4 1109559 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 4
5 1109560 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 5
6 1109561 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 6
7 1109562 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 7
8 1109563 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 8
9 1109564 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 9
10 1109565 Kho mượn sô 1 tầng 2 537 TR121V Sách giáo trình 10