Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 530 TR121V
    Nhan đề: Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng /.
DDC 530
Tác giả CN Trần Ngọc Hợi
Nhan đề Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng /. T.1, Cơ học và nhiệt học / Trần Ngọc Hợi (ch.b.), Phạm Văn Thiều.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 511tr. : minh hoạ ; 27cm
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản của cơ học và nhiệt học ứng dụng trong khoa học và công nghệ, giải thích một số hiện tượng vật lí xảy ra trong cuộc sống
Từ khóa tự do Cơ học
Từ khóa tự do Nhiệt học
Từ khóa tự do Ứng dụng
Môn học Khoa học tự nhiên
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Thiều
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109842-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1109571-85
00000000nam#a2200000ui#4500
0014239
00211
004E2D521B7-6C18-4FE2-8B8B-A4F5EEE68A4C
005202010221505
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c 120000đ.
039|a20201022150546|bphamhuong|c20140227193025|dphamhuong
082 |a530|bTR121V
100 |a Trần Ngọc Hợi
245 |a Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng /. |nT.1, |pCơ học và nhiệt học / |cTrần Ngọc Hợi (ch.b.), Phạm Văn Thiều.
250 |a Tái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2009
300 |a511tr. : |b minh hoạ ; |c27cm
520 |a Những vấn đề cơ bản của cơ học và nhiệt học ứng dụng trong khoa học và công nghệ, giải thích một số hiện tượng vật lí xảy ra trong cuộc sống
653 |a Cơ học
653 |a Nhiệt học
653 |aỨng dụng
690|aKhoa học tự nhiên
691|aKhoa học vật chất
692|aVật lý học
700 |aPhạm Văn Thiều
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109842-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1109571-85
890|a20|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1109575 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 5
2 1109576 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 6
3 1109577 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 7
4 1109578 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 8
5 1109579 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 9
6 1109580 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 10
7 1109581 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 11
8 1109582 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 12
9 1109583 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 13
10 1109584 Kho mượn sô 1 tầng 2 530 TR121V Sách giáo trình 14