Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 531 NG527GI
    Nhan đề: Giáo trình vật lý cơ - nhiệt đại cương /.
DDC 531
Tác giả CN Nguyễn Huy Sinh
Nhan đề Giáo trình vật lý cơ - nhiệt đại cương /. T.1, Cơ học / Nguyễn Huy Sinh.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 219tr. ; 24cm
Tóm tắt Động học chất điểm, lực và chuyển động, công và năng lượng...Dao động, chuyển động quay của vật rắn, cơ học chất lưu.
Từ khóa tự do Vật lý cơ nhiệt
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Cơ học
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109867-71
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1112639-53
00000000nam#a2200000ui#4500
0014332
00211
0041381B116-FB94-42C6-ADC2-1539F6C2CD6C
005202106210940
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c40000đ
039|a20210621094055|bphamhuong|c20140306102759|dngocanh|y20140306102619|zngocanh
082 |a531|bNG527GI
100 |aNguyễn Huy Sinh
245 |aGiáo trình vật lý cơ - nhiệt đại cương /. |nT.1, |pCơ học / |cNguyễn Huy Sinh.
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2012
300 |a219tr. ; |c24cm
520 |aĐộng học chất điểm, lực và chuyển động, công và năng lượng...Dao động, chuyển động quay của vật rắn, cơ học chất lưu.
653 |aVật lý cơ nhiệt
653 |aGiáo trình
653 |aCơ học
690|aKhoa học tự nhiên
691|aKhoa học vật chất
692|aCơ học
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109867-71
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1112639-53
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1112639 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 1
2 1112640 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 2
3 1112641 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 3
4 1112642 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 4
5 1112643 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 5
6 1112644 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 6
7 1112645 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 7
8 1112646 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 8
9 1112647 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 9
10 1112648 Kho mượn sô 1 tầng 2 531 NG527GI Sách giáo trình 10