Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 531.8 TR121C
    Nhan đề: Cơ sở vật lý môi trường và đo lường /
DDC 531.8
Tác giả CN Trần Minh Thi
Nhan đề Cơ sở vật lý môi trường và đo lường / Trần Minh Thi
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2006
Mô tả vật lý 223tr. ; 24cm
Tóm tắt Tổng quan về môi trường. Một số vấn đề cơ bản của vật lý môi trường. Đo lường trong nghiên cứu môi trường. Cơ sở vật lý của linh kiện và sensor
Từ khóa tự do Cơ sở vật lý
Từ khóa tự do Vật lý môi trường
Từ khóa tự do Đo lường
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2110617-21
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(5): 1126451-5
00000000nam#a2200000ui#4500
0014885
00212
004B8A7621C-3E10-45C4-9EA1-2933D49D65CE
005202105131545
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c29000đ
039|a20210513154833|btrannhien|y20140424210259|zngocanh
082 |a531.8|bTR121C
100 |aTrần Minh Thi
245 |aCơ sở vật lý môi trường và đo lường / |cTrần Minh Thi
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2006
300 |a223tr. ; |c24cm
520 |aTổng quan về môi trường. Một số vấn đề cơ bản của vật lý môi trường. Đo lường trong nghiên cứu môi trường. Cơ sở vật lý của linh kiện và sensor
653 |aCơ sở vật lý
653 |aVật lý môi trường
653 |aĐo lường
690|aKhoa học tự nhiên
691|aKhoa học vật chất
692|aVật lý học
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2110617-21
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(5): 1126451-5
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1126451 Kho mượn sô 1 tầng 2 531.8 TR121C Sách giáo trình 1
2 1126452 Kho mượn sô 1 tầng 2 531.8 TR121C Sách giáo trình 2
3 1126453 Kho mượn sô 1 tầng 2 531.8 TR121C Sách giáo trình 3
4 1126454 Kho mượn sô 1 tầng 2 531.8 TR121C Sách giáo trình 4
5 1126455 Kho mượn sô 1 tầng 2 531.8 TR121C Sách giáo trình 5
6 2110617 Kho đọc số 1 tầng 1 531.8 TR121C Sách tham khảo 6
7 2110618 Kho đọc số 1 tầng 1 531.8 TR121C Sách tham khảo 7
8 2110619 Kho đọc số 1 tầng 1 531.8 TR121C Sách tham khảo 8
9 2110620 Kho đọc số 1 tầng 1 531.8 TR121C Sách tham khảo 9
10 2110621 Kho đọc số 1 tầng 1 531.8 TR121C Sách tham khảo 10