Thông tin tài liệu
DDC 372
Tác giả CN Nguyễn Thị Quy
Nhan đề Giáo dục học : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ Văn Liên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 304tr. ; 29cm
Tóm tắt Những vấn đề chung của giáo dục học tiểu học: đối tượng, mục đích; giáo dục và phát triển cá nhân,hệ thống giáo dục và phổ cập giáo dục. Lý luận dạy học tiểu học: quá trình, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả. Giáo dục nhân cách.
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lý luận dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bích Hạnh
Tác giả(bs) TT Hồ Văn Liên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2100176-9, 2100953
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(115): 1103338-446, 1104134, 1151247, 1151764, 1152107, 1152140, 1152168
00000000nam#a2200000ui#4500
00171
00212
004FC526061-4E0E-4FB6-BB30-28CB77F497BD
005201312301616
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20131230161637|bgiangth|c20130817100016|dgiangth
082 |a372|bNG527GI
100 |aNguyễn Thị Quy
245 |aGiáo dục học : |bTài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / |cNguyễn Thị Quy, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ Văn Liên...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a304tr. ; |c29cm
520 |aNhững vấn đề chung của giáo dục học tiểu học: đối tượng, mục đích; giáo dục và phát triển cá nhân,hệ thống giáo dục và phổ cập giáo dục. Lý luận dạy học tiểu học: quá trình, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả. Giáo dục nhân cách.
653 |aGiáo dục tiểu học
653 |aGiáo dục
653 |aLý luận dạy học
700 |aNguyễn Thị Bích Hạnh
710 |aHồ Văn Liên
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2100176-9, 2100953
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(115): 1103338-446, 1104134, 1151247, 1151764, 1152107, 1152140, 1152168
890|a120|b93|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2100176 Kho đọc số 1 tầng 2 372 NG527GI Sách tham khảo 1
2 2100177 Kho đọc số 1 tầng 2 372 NG527GI Sách tham khảo 2
3 2100178 Kho đọc số 1 tầng 2 372 NG527GI Sách tham khảo 3
4 2100179 Kho đọc số 1 tầng 2 372 NG527GI Sách tham khảo 4
5 2100953 Kho đọc số 1 tầng 2 372 NG527GI Sách tham khảo 5
6 1103338 Kho mượn sô 1 tầng 1 372 NG527GI Sách giáo trình 6
7 1103339 Kho mượn sô 1 tầng 1 372 NG527GI Sách giáo trình 7
8 1103340 Kho mượn sô 1 tầng 1 372 NG527GI Sách giáo trình 8
9 1103341 Kho mượn sô 1 tầng 1 372 NG527GI Sách giáo trình 9
10 1103342 Kho mượn sô 1 tầng 1 372 NG527GI Sách giáo trình 10