Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 911 TR121CH
    Nhan đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) /
DDC 911
Tác giả CN Trần Thị Ngân
Nhan đề Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) / Trần Thị Ngân (s.t và tuyển chọn)
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Mỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 64tr. : ảnh tư liệu ; 20cm
Từ khóa tự do Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(3): 2114846-8
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(7): 1150654-60
00000000nam#a2200000ui#4500
0018046
00212
0047895DE50-6F37-43F0-AB58-22F3AE4AE16F
005202101150948
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c65000đ
039|a20210115095228|btrannhien|c20141205100313|dtranhoa|y20140919154003|ztranhoa
082 |a911|bTR121CH
100 |aTrần Thị Ngân
245 |aChiến dịch Điện Biên Phủ (1954) / |cTrần Thị Ngân (s.t và tuyển chọn)
260 |aH. : |bNxb. Mỹ thuật, |c2013
300 |a64tr. : |bảnh tư liệu ; |c20cm
653 |aChiến dịch Điện Biên Phủ
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aLịch sử
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(3): 2114846-8
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(7): 1150654-60
890|a10|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1150654 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 1
2 1150655 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 2
3 1150656 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 3
4 1150657 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 4
5 1150658 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 5
6 1150659 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 6
7 1150660 Kho mượn sô 1 tầng 2 911 TR121CH Sách giáo trình 7
8 2114846 Kho đọc số 1 tầng 1 911 TR121CH Sách tham khảo 8
9 2114847 Kho đọc số 1 tầng 1 911 TR121CH Sách tham khảo 9
10 2114848 Kho đọc số 1 tầng 1 911 TR121CH Sách tham khảo 10