Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.7 NG527GI
    Nhan đề: Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn /
DDC 338.7
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Ngọc
Nhan đề Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Nguyễn Tuấn Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 366t r. ; 27cm.
Từ khóa tự do Khách sạn nhà hàng
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2507353-4
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(7): 1157703-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00113542
00211
0045B7073BB-032C-4AFF-97BE-61D2A66E538F
005202011270810
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20201127081033|btrannhien|y20160329102228|ztrannhien
082 |a338.7|bNG527GI
100 |aNguyễn Tuấn Ngọc
245 |aGiáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / |cNguyễn Tuấn Ngọc
260 |aH. : |bLao động, |c2014
300 |a366t r. ; |c27cm.
653 |aKhách sạn nhà hàng
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aGiáo trình
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị khách sạn
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2507353-4
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(7): 1157703-9
890|a9|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2507353 Kho mượn Cơ sở 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 9
2 2507354 Kho mượn Cơ sở 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 10 Hạn trả:16-07-2021
3 1157703 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 1
4 1157704 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 2
5 1157705 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 3
6 1157706 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 4
7 1157707 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 5
8 1157708 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 6 Hạn trả:06-04-2021
9 1157709 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.7 NG527GI Sách giáo trình 7 Hạn trả:22-07-2022