Thông tin tài liệu
DDC 428
Tác giả CN Zhang Juan
Nhan đề Basic IELTS speaking / Zhang Juan, Alison Wong
Thông tin xuất bản Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015
Mô tả vật lý 204tr. : ; 26cm + đĩa
Từ khóa tự do Speaking
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Basic
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Alison Wong
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2507781-3
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(12): 1159199-210
00000000nam#a2200000ui#4500
00113870
00212
00404AE4C0C-7BBF-4BD1-B86B-DB5DAEA44D9C
005202011271057
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c162000
039|a20201127105736|btrannhien|y20160513103515|ztrannhien
082 |a428|bZh106B
100 |aZhang Juan
245 |aBasic IELTS speaking / |cZhang Juan, Alison Wong
260|bNxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, |c2015
300 |a204tr. : ; |c26cm + đĩa
653 |aSpeaking
653 |aIELTS
653 |aBasic
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
700|aAlison Wong
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2507781-3
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(12): 1159199-210
890|a15|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1159199 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 1 Hạn trả:13-09-2022
2 1159200 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 2
3 1159201 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 3
4 1159202 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 4
5 1159203 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 5
6 1159204 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 6
7 1159205 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 7
8 1159206 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 8
9 1159207 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 9
10 1159208 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 Zh106B Sách giáo trình 10