Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 428 D200M
    Nhan đề: 15 Days' Practice for IELTS reading /
DDC 428
Tác giả CN Deng He Gang
Nhan đề 15 Days' Practice for IELTS reading / Deng He Gang
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả vật lý 275 tr ; 26cm
Từ khóa tự do Practice
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Reading
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2507793, 2507795
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(12): 1159420-31
00000000nam#a2200000ui#4500
00113891
00212
004E5D08EA2-9297-4F2A-A6F7-95F8A98D8B98
005202011271416
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c224000
039|a20201127141645|btrannhien|y20160518092838|ztrannhien
082 |a428|bD200M
100 |aDeng He Gang
245 |a15 Days' Practice for IELTS reading / |cDeng He Gang
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, |c2014
300 |a275 tr ; |c26cm
653 |aPractice
653 |aIELTS
653 |aReading
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2507793, 2507795
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(12): 1159420-31
890|a14|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1159420 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 1 Hạn trả:03-01-2018
2 1159421 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 2
3 1159422 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 3
4 1159423 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 4
5 1159424 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 5
6 1159425 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 6 Hạn trả:26-04-2022
7 1159426 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 7
8 1159427 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 8
9 1159428 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 9 Hạn trả:13-09-2022
10 1159429 Kho mượn sô 1 tầng 2 428 D200M Sách giáo trình 10 Hạn trả:26-04-2022